Browse By

Uusien toimitilojen etsiminen voi olla haasteellista

Uusien toimitilojen etsiminen voi olla haasteellista, mutta hyvien tilojen löytyminen on tärkeää. Niiden avulla pystytään vaikuttamaan liiketoimintaan ja ne voivat olla ratkaisevassa asemassa esimerkiksi siinä, että asiakkaat löytävät yrityksen. Myös työntekijöiden kannalta hyvien toimitilojen löytyminen tärkeää, sillä viihtyisät ja työhön sopivat toimitilat tehostavat työntekoa. Viimeisimpinä vuosina toimitilojen tarjonta on muuttunut paljonkin ja nykyisin on mahdollista vuokrata sekä perinteisiä toimitiloja että uusia joustavampia toimitilaratkaisuja. MatchOfficen kautta pystyy etsimään juuri sellaisia toimitiloja, jotka sopivat yrityksen tarpeisiin.

Toimitiloilla on oleellinen vaikutus yrityksen brändiin ja julkisuuskuvaan. Ne ovat tavallaan kuin yrityksen käyntikortti ja tiloja valittaessa täytyy pohtia tiloja myös asiakkaiden kannalta. Myös yhteistyökumppanit kiinnittävät huomiota toimitiloihin. Toimitiloissa merkityksellistä on tietenkin niiden sijainti, mutta myös se minkälainen on rakennuksen ulkosivu. Esimerkiksi tilat uudenaikaisesta toimistohotellista voivat viestiä asiakkaille modernia imagoa. Toimistohotellien vuokrasopimuksen saa halutessaan kattamaan kaiken sisustuksesta postitukseen ja aulapalveluihin. Tämä helpottaa huomattavasti yrityksen toimintaa, kun kiinteistöön liittyviin asioihin ei tarvitse kiinnittää huomiota. Lue lisää: https://www.matchoffice.fi/.

Säästävät resursseja ja aikaa                                                

Toimitilojen tulisi ennen kaikkea palvella yrityksen tarpeita. Onnistuneet toimitilat ovat suuri säästö yrityksen resursseille ja ajalle. Toimistohotellit vapauttavat yrityksen keskittymään vain ydintoimintaansa, toimitilojen ylläpitoon liittyviin asioihin kuten sisustukseen ja IT-ratkaisuihin ei tarvitse käyttää energiaa. Samalla yritys voi keskittyä pelkästään liiketoimintansa pyörittämiseen. Myös tuottavuus lisääntyy mitä toimivimmat tilaratkaisut yritys on henkilökunnalleen löytänyt. Luontevissa toimitiloissa viihtyvät sekä työntekijät että asiakkaat ja ne tukevat työntekijöiden keskittymistä työhönsä.

Virtuaalitoimistot ovat yksi uusimmista työskentelytilamuodoista. Kun työ on muuttunut yhä liikkuvammaksi ja yritykset alkaneet etsimään ketterämpiä toimitiloja, ovat virtuaalitoimistot tulleet tähän hyväksi avuksi. Virtuaalitoimisto on yksi joustavimmista toimitilamuodoista. Se sopii erityisesti sellaisille yrityksille, jotka eivät tarvitse perinteistä toimistoa, joka on sidottu tiettyyn kiinteään paikkaan. Virtuaalitoimistossa yritys voi vuokrata osoitteen ja puhelinpalvelun sekä mikäli tarvetta on, myös kokoustiloja ja työpisteitä.

Toimitiloja etsittäessä on hyvä miettiä myös ympäristövaihtoehtoja. Onko kaupungin ydinkeskusta se ihanteellisin vaihtoehto, vai voisiko sijainti löytyä vaikkapa Business Park-alueelta. Tällaiset yrityskeskukset sisältävät usein paljon erilaisia kokous- ja messutiloja ja samalla niissä pääsee verkostoitumaan helposti muiden yritysten kanssa. Business Parkeissa viihtyvät erityisesti startup-yritykset ja pienemmät yritykset. Niissä on hyvä mahdollisuus kasvaa ja verkostoitua. Alueen profiili voikin luoda paljon mahdollisuuksia yrityksen toiminnalle. Mikäli yrityksen toimiala sopii tällaiseen yrityskeskusalueeseen, tätä vaihtoehtoa kannattaa ehdottomasti harkita.

Toimitilan etsimiseen kannattaa varata runsaasti aikaa, puolesta vuodesta jopa vuoteen. Kaikki yrityksen tarpeet kannattaa kartoittaa hyvin ja tämän jälkeen voi aloittaa tehokkaan toimitilan etsimisen. Kaikki kriteerit on hyvä listata ylös ja miettiä, mitkä ovat yrityksen odotukset toimitiloja kohtaan. Etukäteen listatut vaatimukset nopeuttavat oikean toimitilan löytymistä ja suuresta toimitilavalikoimasta on helppo karsia ne kohteet, jotka oikeasti kiinnostavat yritystä.